Dostępne kursy

Kurs dotyczący podstaw bezpieczeństwa informacji.

Zgodnie z art. 6724  § 1 pkt. 4 każdy pracownik, który wykonuje swoje obowiązki służbowe w sposób zdalny, powinien przejść szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych podczas pracy zdalnej. W ramach szkolenia, słuchacz zapozna się z wymaganiami dotyczącymi pracy zdalnej wynikającymi z kodeksu pracy, oraz pozna podstawowe zagadnienia związane z bezpiecznym przetwarzaniem danych osobowych podczas zdalnego wykonywania obowiązków służbowych.

Podczas kursu zostanie zaprezentowana podstawowa wiedza z zakresu zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych.