List of active policies

Name Type User consent
Zgoda na cookies Site policy Guests

Summary

Polityka Prywatności i wykorzystania plików COOKIES na stronie www.szkolenia.inbase.pl

Full policy


InBase sp.z o.o. jako firma przywiązuje szczególną uwagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających nasze serwisy. Wszelkie dane i informacje, które są gromadzone w logach naszych serwisów, wykorzystywane są tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Żadne dane zebrane podczas przeglądania naszych serwisów nie są przekazywane stronom trzecim. W naszych serwisach mogą być wykorzystywane pliki coockies, które służą do identyfikacji sesji użytkownika. Pliki coockies są pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym (komputer, laptop, Smartfon, taplet i inne) użytkownika. Zazwyczaj zawierają one nazwę użytkownika z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer sesji. Pliki cookies wykorzystywane w naszych serwisach nie przechowują żadnych danych osobowych.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów www, przechowujemy zapytania http kierowane do naszego serwisu. Oznacza to, że znamy publiczny adresy IP, z których użytkownicy przeglądają informacje znajdujące się na naszym serwisie. Podczas realizacji zapytania są zapisywane między innymi następujące informacje:

  • Czas nadejścia pytania.
  • Czas wysyłania odpowiedzi.
  • Nazwę zstacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http.
  • Informację o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.
  • Adres URL strony poprzednio odzwiedzanej przez użytkownika, w przypadku gdy przejście na nasz serwis nastąpiło przez odnośnik (tzw. referer link).
  • Informacje o przeglądarce, rozdzielczości używanego monitora.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi nasze serwisy dla zapewnianie jak najwyższego poziomu serwisu, logi są przeglądane w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki zostały zastosowane, czy na serwisie nie pojawił się jakiś błąd, itd.

Wykorzystywanie danych

Zebrane informacje w logach naszych serwisów są przechowywane przez czas nie określony jako materiał pomocniczy służący do administrowania naszym serwisem. Informacje w nich zawarte nie są nikomu ujawniane poza osobami, które zajmują się administrowaniem naszego serwisu. Na podstawie logów są generowane raporty statystyczne, za pomocą specjalnych narzędzi które są pomocne w administrowaniu serwisów. Raporty te nie zawierają żadnych cech, które mogły by posłużyć do identyfikacji osób odwiedzających nasze serwisy.

Rodzaje plików Cookies

W naszych serwisach są wykorzystywane pliki coockies w następującym celu:
Działanie podstawowe

Tego rodzaju pliki cookie są niezbędne do zarządzania Witrynami. Pozwalają nam one rozpoznać, jakim typem abonenta dany użytkownik jest i zapewnić zgodnie z tym odpowiednie usługi.
Działanie / Analityka

Używamy tych plików cookie żeby analizować, jak nasze witryny są dostępne, używane i jak działają. Te informacje są nam potrzebne do utrzymywania, zarządzania i ciągłego ulepszania naszych usług.
Funkcjonalność

Te pliki cookie pozwalają nam na zarządzanie pewnymi funkcjami naszych witryn zgodnie z ustawieniami użytkownika. Oznacza to, że jeśli ktoś kontynuuje używanie witryny lub powraca do jej używania, możemy dostarczyć jemu nasze usługi w taki sposób, w jaki zostały zaznaczone, aby były dostarczane poprzez rozpoznanie nazwy użytkownika (np. jeśli witryna wymaga logowania, Użytkownik nie musi na każdej podstronie witryny ponownie wpisywać loginu i hasła).

W ramach naszego serwisu mogą być stosowane dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (sessioncookies) oraz „stałe” (persistentcookies). Cookies „sesyjne” to pliki tymczasowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia witryny lub przeglądarki internetowej. Cookies „stałe” są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Zablokowanie plików coockies

Większość przeglądarek internetowych domyślnie pozwala na instalowanie plików coockies. Można jednak zablokować zapisywanie tych plików na komputerze poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki internetowej.

Opis blokowania plików cookie w przykładowych przeglądarkach:

  • Mozilla Firefox (wersja 19.02)

w Menu przeglądarki kliknij w zakładkę „Narzędzia”
wybierz „Opcje”
wybierz zakładkę „Prywatność”
nie odznaczaj pola wyboru „Akceptuj ciasteczka”
Internet Explorer 8

w Menu przeglądarki kliknij w zakładkę „Narzędzia”
wybierz „Opcje internetowe”
wybierz zakładkę „Prywatność”
w polu „Ustawienia” przesuń pasek do góry aż do wyświetlenia się komunikatu „Blokowanie wszystkich plików cookie”

Opis usuwania plików cookie w przykładowych przeglądarkach:

  • Internet Explorer 8

w Menu przeglądarki kliknij w zakładkę „Narzędzia”
wybierz „Opcje internetowe”
na karcie „Ogólne” w obszarze „Historia przeglądania” kliknij przycisk „Usuń”
zaznacz pole wyboru obok przycisku „Pliki cookie”. Jeśli chcesz usunąć tylko pliki cookie, wyczyść wszystkie pozostałe pola wyboru
kliknij przycisk „Usuń”, a następnie kliknij przycisk „OK.”
Mozilla Firefox (wersja 19.02)

w Menu przeglądarki kliknij w zakładkę „Narzędzia”
wybierz „Wyczyść historię przeglądania”
wybierz okres za jaki chcesz usunąć pliki cookie
odznacz pole wyboru „Ciasteczka”

DANE OSOBOWE

Gromadzenie danych osobowych. „Dane osobowe” to informacje, dzięki którym można zidentyfikować użytkownika, takie jak imię i nazwisko, adres email. Gromadzimy twoje dane osobowe w przypadkach wyrażenia przez ciebie zgody na otrzymywanie od nas darmowego newslettera. Firma InBase sp.z o.o. jako administrator portalu www.szkolenia.inbase.pl szanuje prawo do prywatności osób używających portali kontaktujących się za jego pośrednictwem. Oraz jako Administrator danych osobowych w myśl ustawy o ochronie danych osobowych zbieranych za pośrednictwem portalu www.szkolenia.inbase.pl w sposób szczególny dbamy o bezpieczeństwo udostępnionych nam danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych. Zgodnie z art. 24 ustawy zdnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926ze zm.) informujemy, że:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu zaprenumerowania newslettera i jedynie na indywidualne życzenie
Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych , ich poprawiania oraz prawo wniesienia sprzeciwu dalszego ich przetwarzania oraz w każdej chwili zgłoszeniena adres biuro@inbase.pl prośby o wypisanie z newslettera lub za pośrednictwem linka rezygnacyjnego otrzymywanego wraz z newsletterem.
Podanie danychosobowych jest dobrowolne
Zbierane przez portal dane osobowe będą przetwarzanie zgodnie z podanym zakresem oraz na podstawie Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 z póź. zm) oraz z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator portalu www.szkolenia.inbase.pl nie przekazuje, nie sprzedaje, nie użycza danych osobowych innym użytkownikom lub instytucjom, chyba że dzieję się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika lub też na żądanie uprawnionych podmiotów na podstawie przepisów prawa. InBase sp.z o.o. może udostępnić zewnętrznym usługodawcom, którzy świadczą usługi na rzecz firmy InBase sp.z o.o., takie jak hosting stron internetowych, czy usług dostarczania wiadomości e-mail. Tego rodzaju podmioty trzecie będą otrzymywać lub posiadać dostęp do twoich Danych Osobowych w celu świadczenia wyżej wymienionych usług nam bądź w naszym imieniu, ale w żaden sposób nie mogą przetwarzać Twoich danych osobowych do własnych celów.

INFORMACJA HANDLOWA

Administrator portalu zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych informacji do użytkowników portalu takich jak: komunikaty systemu, życzenia, informacje o nowych wiadomościach. Takie informację mogą dotyczyć bezpośrednio funkcjonowania portalu, bądź też spraw innych, nie stanowią jednak informacji handlowych. Każdy z użytkowników może wyrazić sprzeciw na otrzymywanie wyżej opisanych informacji.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, jednakże nie będą on naruszać już nabytych praw.